Máte ve firmě kovové odpady a potřebujete svoz? Ozvěte se nám nebo zjistěte více o službách pro firmy

DOTACE EU:
Podnikání a inovace

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012856

Úspory energie ve společnosti EKOMETAL

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Úspory energie a je zaměřen na výměnu části výrobních a zpracovatelských technologií ve společnosti EKOMETAL spol. s r.o.

Výměna se týká technologického procesu zpracování kovového odpadu, který probíhá v areálu společnosti v Manipulačním skladu Nýřany (parc. č. 2060/1 v k.ú. Nýřany). Předmětem projektu je vyřazení starého stroje a pořízení nové generace překládkového rypadla, které při srovnatelném výkonu umožňuje znatelně efektivnější využití energie.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty) především díáky skutečnosti, že zatížení motoru a přenos do hydraulického systému jsou rovnoměrné bez ohledu na skutečně přemisťovaný náklad, tedy vstupní zatížení pětiprstého polypu. Protože ale nejčastěji manipulované náklady jsou v rozmezí 1-2 tun, je velké množství vyrobené energie nevyužito a dochází k nadměrné spotřebě paliva v poměru k celkové produktivitě zpracovatelského technologického procesu. Toto je dáno samozřejmě tím, že v době vzniku stroje nebyly k dispozici technologické poznatky ani zařízení, které by umožňovaly efektivní využití motorového výkonu.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie v podniku a k tím ke snížení nákladů na zpracovatelský proces. Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokální a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinností výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu 

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

Další články

Pomáháme vám hospodařit
s kovovými odpady

Výkup železa a barevných kovů

Na výkupnách v Kadani, Lounech, Kladně a Nýřanech vykupujeme železný šrot, barevné kovy a další odpady od fyzických i právnických osob.

Naše výkupny

Zapůjčení a svoz kontejnerů

Svážíme kovové odpady firemních klientů z Lounska, Chomutovska, Karlovarska, Kladenska a Plzeňska vlastními nákladními automobily.

Služby pro firmy

Demontážní a logistické služby

Demontujeme, nakládáme a zpracováváme kovové odpady přímo u klientů našimi bagry, jeřáby, vozíky a zkušenými paliči.

Služby pro firmy

Potřebujete pomoci s recyklací kovů?
Ozvěte se nám!

Naši kolegové se Vám ozvou na e-mail či telefon do dvou pracovních dní.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.