AKTUALITY
12.10.2020

S okamžitou platností vzhledem k situaci zastavujeme sobotní výkup na provozu Kadaň-Prunéřov. Děkujeme za pochopení.

18.9.2020

Starý papír - vykupujeme noviny,letáky a časopisy - cena 1,- Kč/kg.

7.9.2020

Sběrna Nýřany bude mít opět otevřeno také každou první a poslední sobotu v měsíci.

Dokumenty > Dotace EU

DOTACE EU

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012856:

Úspory energie ve společnosti EKOMETAL“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na výměna části výrobních a zpracovatelských technologií ve společnosti EKOMETAL spol. s r.o. Výměna se týká technologického procesu zpracování kovového odpadu, který probíhá v areálu společnosti v Manipulačním skladu Nýřany (parc. č. 2060/1 v k.ú. Nýřany). Předmětem projektu je vyřazení starého stroje a pořízení nové generace překládkového rypadla, které při srovnatelném výkonu umožňuje znatelně efektivnější využití energie.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty) především díky skutečnosti, že zatížení motoru a přenos do hydraulického systému jsou rovnoměrné bez ohledu na skutečně přemisťovaný náklad, tedy vstupní zatížení pětiprstého polypu. Protože ale nejčastěji manipulované náklady jsou v rozmezí 1 - 2 tun, je velké množství vyrobené energie nevyužito a dochází k nadměrné spotřebě paliva v poměru k celkové produktivitě zpracovatelského technologického procesu. Toto je dáno samozřejmě tím, že v době vzniku stroje nebyly k dispozici technologické poznatky ani zařízení, které by umožňovaly efektivní využití motorového výkonu.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie v podniku a tím ke snížení nákladů na zpracovatelský proces. Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

 

Sídlo firmy Tušimice

Ekometal spol. s r. o.
Tušimice 373
432 01 Kadaň

Loc: 50°24'9.595"N, 13°17'7.344"E
Mapa >>

Otevírací doba:
Po - Pá: 6.00 - 14.30

Tel.:
+420 602 465 232
+420 724 775 556
Fax:
+420 474 332 990

Email:
ekometal@tiscali.cz


Více o provozovně Tušimice...

  Provozovna Nýřany

Humboltka - areál pily
(za čerpací stanicí ONO)


Loc: 49°42'26.876"N, 13°11'26.435"E
Mapa >>

Otevírací doba:
Po - Pá: 8.00 - 16.00

Tel.:
+420 722 735 142
+420 724 775 556Email:
ekometal@tiscali.cz


Více o provozovně Nýřany...

  Provozovna Louny

Říční ul.
(pod lávkou pro pěší do Lostru)


Loc: 50°21'35.78"N, 13°48'53.577"E
Mapa >>

Otevírací doba:
Po - Pá: 8.00 - 16.00

Tel.:
+420 725 931 223
+420 602 465 232Email:
ekometal@tiscali.cz


Více o provozovně Louny...

  Provozovna Kladno

Huťská 318
272 01 Kladno


Loc: 50°8'59.406"N, 14°7'32.066"E
Mapa >>

Otevírací doba:
Po - Pá: 7.00 - 16.00

Tel.:
+420 601 337 096
+420 602 465 232Email:
ekometal@tiscali.cz


Více o provozovně Kladno...